Economy Studies

Economy Studies

Het aanjagen van onderwijsvernieuwing op HBO en universiteiten kan met behulp van betrokken docenten en hoogleraren. Daarnaast bestuderen we de mogelijkheid om een goed boek te publiceren dat pluriform economieonderwijs ondersteunt. We werken daarbij samen met Rethinking Economics, een netwerk van studenten, academici en gepassioneerde denkers, die samenkomen om het economisch denken te diversifiëren en vernieuwen.

Een nieuwe economie vergt nieuwe bouwstenen voor onderwijs. Dat is letterlijk de opzet van het boek Economy Studies. Sam de Muijnck en Joris Tieleman schrijven nieuwe visie op economisch onderwijs in samenwerking met Rethinking Economics, de wereldwijde studentenbeweging.

De samenlevingen van vandaag staan ​​voor ongekende uitdagingen: klimaatverandering, ongelijkheid, financiële instabiliteit en zoals recentelijk overduidelijk is geworden: pandemieën. Economen spelen een cruciale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen. Maar hun opleiding loopt niet in pas met de ontwikkelingen.

Het boek Economy Studies biedt een kader en tien basisbouwstenen voor de opleiding van een moderne econoom. Gebaseerd op een decennium aan ideeën van de studentenbeweging Rethinking Economics, bevat dit boek een schat aan lesmateriaal. Het laat een echte pluralistische aanpak zien, waarbij je verschillende theorieën pragmatisch combineert zonder de sluizen te openen voor ‘alles mag’.

De auteurs bieden een praktische routekaart voor het effectief verbinden van academisch kernmateriaal met gebeurtenissen uit de echte wereld en de grote vragen van onze tijd, waardoor professoren studenten effectief kunnen betrekken en hen kunnen voorbereiden op de wereld van vandaag. Er is een aparte (Engelstalige) website over het boek dat begin 2021 wordt gelanceerd.