Workshops hoger onderwijs

Een workshop voor docenten en lectoren

In het hoger onderwijs is Nieuwe Economie geen onbekende term meer. Circulaire economie, ecologische economie, betekenis economie en nog meer begrippen komen terug in de curricula en de verschillende vakken. Werk je in het hoger of voortgezet onderwijs en heb je behoefte aan een bredere blik op economie? Volg dan een workhsop, of de hele serie: schrijf je in op de nieuwsbrief (vink hoger onderwijs aan) en ontvang telkens de zoom-link in je mailbox.

Laat je inspireren

Vanaf 18 november 2020 start deze reeks van 8 bijeenkomsten.  Het doel van de workshops is het bij elkaar brengen, inspireren van leerkrachten, docenten en lectoren zodat we samen stappen gaan zetten om begrippen van de Nieuwe Economie in het bestaande onderwijs op te nemen. Deze serie is primair bedoeld voor het hoger onderwijs in Nederland, maar de workshops zijn ook goed te volgen voor geïnteresseerden met een andere achtergrond.

Iedere maand op een woensdagmiddag van 16.00 – 17.30 bieden wij een inspirerende workshop tot de zomer van 2021.

Wat kun je verwachten?

18 november: A New Vision for Economics Education

In deze workshop worden ideeën en gereedschappen aangeboden om te helpen bij het verkrijgen van een nieuwe kijk op economie. We bieden zowel inzicht in de waarom-vraag, in de veelheid aan richtingen, als instrumenten om er in het onderwijs mee te werken. Deze hulpmiddelen gaan we ook direct toepassen om hun praktische nut te zien. Een workshop door Sam de Muijnck, hoofdeconoom bij Our New Economy en Joris Tieleman, journalist. Sam en Joris waren beiden in het verleden ook voorzitter van Rethinking Economics NL.

16 december: Maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van technologische vernieuwing

De workshop gaat over Technology Assessment voor Business studenten, oftewel de analyse van maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van technologische vernieuwingen. Met cases studies en crisisoefeningen. Een workshop door Chris van ’t Hof, researcher en Jacco van Uden, Lector Change Management aan de HHS.

13 januari 2021 Overzicht op Ondernemerschap en duurzaamheid in de keten

In deze praktische workshop start je bij de belevingswereld van de student. Je toont hem eerst in alle eenvoud de essentie van ondernemerschap. Daarna laat je hem onderzoeken hoe een product of dienst tot stand komt via de bedrijfsketen, hoe je een impactanalyse maakt en hoe je een ethische dialoog aangaat om te kijken of en hoe je zaken kunt veranderen om duurzaamheid in de keten te bevorderen. Een workshop door Owen de Vries, MKB adviseur en auteur.

17 februari 2021 True Price

Een workshop over de echte prijzen in een wereld waar nog steeds veel kosten verdwijnen als “externaliteit”. True Price is een platform voor consumenten en bedrijven om een werkelijke prijs vast te stellen en te komen tot een eerlijke prijs die rekening houdt met sociale en ecologische waardes. Deze praktische workshop wordt gegeven door Michel Scholte, directeur True Price.

17 maart 2021 Eigendom als sleutel naar gezonde bedrijfsstructuren

In deze workshop kijken we naar de rol van eigendom binnen de huidige economische – en maatschappelijke uitdagingen heeft (macroniveau), maar ook naar de rol van eigendom binnen een onderneming. En we behandelen de vragen: “Hoe kunnen we door de vormgeving van het eigendom mogelijk gezondere fundamenten leggen onder onze economie en maatschappij?” En: “Welke eigendomsvorm ondersteunt het beste de bestaansreden van een onderneming en doet recht aan al haar stakeholders?” Een workshop door Jennifer Benson, Thinking Partner TNBAU.

14 april 2021 Een nieuwe blik op currency-design en toepassing in de praktijk.

Een nieuw economisch paradigma: van geld weer een zuiver ruilmiddel maken, geen doel op zich. De workshop laat de deelnemers, middels spelvormen en praktijkcasussen, kennis maken met de rol die circulair geld kan vervullen voor de transitie naar een duurzame toekomst. Je doet nieuwe inzichten op over de werking van het huidige geldsysteem én over alternatieven als cooperative finance en circulair geld. Samen onderzoeken we hoe geld doorwerkt in thema’s als welvaartsverdeling, armoede, duurzaamheid en het circulair omgaan met grondstoffen. Een workshop verzorgd door Heidi Leenaarts, initiatiefnemer United Economy en Eric van Veluwen, directeur Antropia.

19 mei 2021 “Baat het niet, dan gaat het niet”

Organisaties die op lange termijn waarde willen creëren voor alle betrokkenen kijken verder dan de cijfers. Dat betekent dat er sturing is op doelstellingen die verder gaan dan profit en waarde moeten toevoegen voor people, planet en prosperity. Het IR-Framework (IIRC), GRI, en ook de SDGs zijn instrumenten die helpen om de juiste focus te leggen.

Eind oktober 2020 gingen 4de jaars studenten van Inholland in een digital learning lab aan het werk met opdrachten om SDG’s te kiezen die (volgens hen) het meest relevant zijn voor hun instelling. Aansluitend formuleerden de studenten de kpi’s voor de top 4 van de gekozen SDG’s. Deze uitkomsten werden aan een panel van expertdeelnemers voorgelegd.

Een workshop samen met een paar studenten verzorgd door Marleen Bartelts-Schild, docent Cluster Finance en onderzoeker aan Inholland en Jan Wokke, docent Audit & Assurance, External Reporting, IFRS, Internal Control, Financial Management and Investments.

16 juni 2021 “Nieuwe tijden vragen om een nieuwe economie”

Thrive wordt het nieuwe boek van Kees Klomp. Een workshop van Kees Klomp die aan het einde van deze reeks graag vooruitkijkt hoe we het economieonderwijs een boost kunnen geven, zodat toekomstige burgers, economen, ondernemers en ambtenaren kunnen bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Een economie die ten dienste staat van de planeet en mensen.

Inschrijven voor de workshops via onze nieuwsbrief

Als je al voor een workshop was aangemeld hoef je je niet opnieuw in te schrijven. Vergeet niet het vakje “Onderwijs hbo/wo” aan te vinken!