Voortgezet onderwijs

De vraag verandert

Volstaat de economieles zoals we die kennen nog wel om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst? Leerlingen gaan kritischer denken over de wereld – denk bijvoorbeeld aan de klimaatstakingen. Steeds meer docenten verlangen naar veranderingen aan het materiaal, maar dat gaat nog niet heel snel.

Het aanbod blijft achter

Op dit moment krijgen leerlingen op de middelbare school in economielessen hoofdzakelijk kennis aangereikt over schaarste, de markt, het meten van welvaart aan de hand van het BBP en de balans van de Staat. De economie wordt onderwezen als een exacte wetenschap, met objectieve waarheden over de optimale situatie. Leerlingen horen weinig over economische stromingen die een andere kijk hebben op onderwerpen als geld, de markt, welvaart en welzijn.

We mogen trots zijn op hoe onze economie er in Nederland voorstaat. Tegelijk zien we een toekomst vol uitdagingen: een duurzamere wereld die ook nog eens inclusief en sociaal is. Dit vraag om nieuwe inzichten en andere competenties bij voor leerlingen.

Lesmateriaal voor een Nieuwe Economie

ONE biedt dit alternatief aan via extra lesmaterialen. Hiermee kunnen scholen op inspirerende en praktische wijze andere ideeën over de economie overdragen. De lesbrieven helpen alle leerlingen bekend te raken met Nieuw Economische begrippen vanuit verschillende economische theorieën (een pluriforme aanpak). De eerste lesbrief is beschikbaar, de rest volgt voor het schooljaar 2021-2022.

Met de lesbrieven leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen en specifiek op de volgende leerdoelen:

  • Stimuleren van kritisch denkvermogen: leerlingen krijgen tools aangereikt om economische ideeën te onderzoeken en kritische vragen te stellen – waarom werkt ons economisch systeem zo en kan dat niet anders?
  • Inspiratie, motivatie en vaardigheden die hen in staat stellen om de destructieve kanten van het huidige systeem te veranderen (bewuste, duurzame wereldburgers).
  • Leerlingen voorbereiden op een goede aansluiting op economische en duurzaamheidsthema’s in hun vervolgstudie waar we vanuit ONE ook samen met onderwijsinstituten ook bezig zijn met onderwerpen vanuit de Nieuwe Economie.

Beter voorbereid op het hoger onderwijs

Doordat leerkrachten hun leerlingen tools aanreiken, inspireren en motiveren, kunnen ze zich zo ook beter voorbereiden op het hoger onderwijs. In het hoger onderwijs zien we al een duidelijke ontwikkeling naar meer diversiteit in het economieonderwijs. Learning labs en specifieke minors rondom de Sustainable Development Goals, betekeniseconomie etc. schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is noodzakelijk om scholieren hier beter op voor te bereiden en ook in het voortgezet onderwijs hier al mee te gaan werken.

Ook in het Hoger Onderwijs streeft ONE naar een bredere – of pluriforme – manier van onderwijs. Meer weten? Kijk dan bij het Hoger Onderwijs.