Lesbrieven Nieuwe Economie

Vanuit verschillende perspectieven kijken naar ontwikkelingen in de economie

Er verschijnt elke paar weken wel een boek of een publicatie met nieuwe economische inzichten. Hoe ga je al die inzichten meenemen in jouw lesmateriaal? Als economiedocent wil je de leerlingen graag verschillende perspectieven kunnen bieden, maar het gebrek aan materiaal maakt dit lastig. Wij gaan in deze behoefte voorzien!

Bestel direct online

Als leerkracht heb je te maken met leerdoelen die alle leerlingen aan het eind van een jaar moeten halen. Het is niet eenvoudig om in het programma veel extra’s mee te geven. Wat is dan de essentie voor een goede les over nieuw economisch denken? In samenspraak met onze adviescommissie zijn we gekomen tot een serie van 5 lesbrieven. Voor onderbouw en bovenbouw van havo/vwo. Geen tijd voor een hele serie lesbrieven? De lesbrieven zijn ook als losse les beschikbaar en kunnen ook goed losstaand worden gebruikt. We bieden activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lesbrieven zijn ‘plug en play’, je kunt het zo gebruiken met een beperkte voorbereiding en alle materialen zijn getest door economiedocenten met een klas.

ONE heeft samen met Day for Change de afgelopen maanden hard gewerkt om lesbrieven te ontwikkelen die het mogelijk maken de nieuwe wetenschappelijke inzichten van vooraanstaande economen met jouw leerlingen te bespreken. De eerste lesbrief is al beschikbaar, de rest volgt nog voor het komende schooljaar 2021-2022.

Lesbrief onderbouw havo/vwo

Voor de onderbouw bieden we een lesbrief over Waarde. Het doel van deze les is om de leerlingen kritisch te laten nadenken over het concept waarde in de economie. Vanuit de verschillende economische stromingen wordt anders gekeken naar waarde. Om tot de kern van het begrip waarde te komen laten we leerlingen nadenken over (hun) waarden en normen en hoe dit wordt vertaald naar waarde. Leerlingen gaan aan de hand van een concrete casus – de kledingindustrie – nadenken over wat volgens hen waarde is en wat niet. Ze reflecteren op het feit dat sociale en ecologische omstandigheden “ver weg” anders gewaardeerd worden dan dezelfde omstandigheden in Nederland.

Al onze lesbrieven bevatten een professionele PowerPoint (meestal met video), docentenhandleiding, theoretisch kader en een werkblad voor leerlingen.

Lesbrieven bovenbouw havo/vwo

Op dit moment leggen we de laatste hand aan vier lesbrieven voor de bovenbouw. Onderwerpen die daar in terugkomen zijn: werk en inkomen, circulaire economie, True Price en het meten van welvaart en welzijn.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!


Partners

We ontwikkelen het materiaal samen met onze partner Day for Change. Daarnaast werken een tiental economen en professionals mee aan het ontwikkelen en reviewen van het materiaal.

https://dayforchange.nl/wp-content/themes/dfc/img/logo_DfC.png

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Day for Change is specialist op gebied van educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over duurzaam ondernemen, microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

Adviesraad economen

We ontwikkelen toegankelijke materialen voor leerlingen met begrijpelijke termen. Bij het ontwikkelen van lesmaterialen is het van groot belang dat de onderliggende theorie goed getoetst is voordat we dit publiceren en het door leerkrachten in de klas wordt gebruikt.

Naast het team van ONE adviseren de volgende economen en specialisten ons en geven ons feedback op het materiaal:

  • Irene van Staveren – Hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute for Social Studies (ISS) van de EUR
  • Esther Mirjam Sent – Hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Arjo Klamer – Hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de EUR.
  • Nicky Pouw – Associate Professor Economics of Wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Eveline Kapteijn Kruijswijk – Docentonderzoeker en coördinator minor LivingLabs bij The Hague University of Applied Sciences. Tevens bestuurslid Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control.
  • Rutger Hoekstra – Econoom, promoveerde op Material Flows and the Environment en is econoom bij World Bank en UN University. Auteur van ‘Replacing GDP by 2030’.
  • Henny van Dongen – Freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century
  • Jacqueline Haarsma – Economiedocent en freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century

We zijn trots op dit team van experts dat meewerkt aan de totstandkoming van deze materialen!