Fellows bij ONE

Onze Fellows op willekeurige volgorde

Jennifer Benson

Jennifer Benson heeft enerzijds 20 jaar werkervaring als ondernemer en directeur en anderzijds 8 jaar zelfstudie gedaan naar instrumenten waarmee een onderneming richting de noodzakelijke transformatie in relatie tot mens, maatschappij en milieu kan bewegen.

Fellow activiteiten

Jennifer houdt zich bezig met alternatieve vormen van eigendom (steward-ownership), geeft lezingen, initieert en faciliteert samenkomsten op dit gebied en helpt ondernemers gezonde economische en sociale verhoudingen te ontwikkelen.

Marion Collewet

Marion is post-doc bij de afdeling ruimtelijke economie van de VU. Haar interesse gaat uit naar (participatief) waarderen van publieke projecten, arbeidseconomie, burgerparticipatie, social choice.

Fellow activiteiten

Marion wil graag haar onderzoeksvaardigheden in dienst stellen van het oplossen van concrete maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom werk.

Jurgen van der Heijden

Jurgen werkt als adviseur duurzame economie voor AT Osborne. Als vrijwilliger is hij voorzitter van Nederland Zorgt voor Elkaar en van de Vereniging voor Energie Initiatieven en Coöperaties in Noord-Holland. Ook is hij medeoprichter van de Ella Vogelaar Academie voor gemeenschapskracht.

Fellow activiteiten

Binnen het Fellows netwerk van ONE publiceert hij en deelt hij kennis over over integratie (meervoudigheid) en over de coöperatieve burgerbeweging.

Rutger Hoekstra

Rugter is auteur van “Replacing GDP by 2030” (Cambridge University Press) en oprichter van MetricsForTheFuture.com.

Hij is expert in het anders meten van welvaart en welzijn.

Fellow activiteiten

Rutger is betrokken bij de internationale Wellbeing Economy Alliance en doet in dit kader onderzoek

André Van Hoorn

André is 1st Assistant Professor aan de Radboud Universiteit.

Jan Juffermans

Jan is landelijk actief als voorzitter van het Platform Duurzame en Solidaire Economie en van de Werkgroep Voetafdruk Nederland. En regionaal in Transitie Boxtel, Ware Winst Brabant en de Bomen Brigade Boxtel. Werkte vele jaren als specialist Mondiale Duurzaamheid voor Ecocentrum De Kleine Aarde. Geeft colleges/lessen over de Mondiale Voetafdruk, Footprint Justice, de vele oplossingsrichtingen zoals bijv. de grote voordelen van radicale regionalisering.

Fellow activiteiten

Jan is ondermeer betrokken bij het opzetten van een Nederlandse hub van de internationale Wellbeing Economy Alliance

Paul Koster

Paul Koster werkt aan nieuwe experimentele benaderingen voor de kwantitatieve schatting van sociale waarde die het mogelijk maken om bredere morele en ethische kwesties op te nemen (participatory value evaluation, ethically sensitive CBA in moral markets)

Fellow activiteiten

Publicaties en sessies over participatory value evaluation, ethically sensitive CBA in moral markets

Heidi Leenaerts

Heidi is initiatiefnemer en bestuurslid United Economy, kennis van circulair geld, netwerkcontacten, praktijkonderzoek

Fellow activiteiten

Heidi is actief met haar circulaire geld en draagt ook bij aan workshops in het hoger onderwijs

Arjen van Witteloostuijn

Arjen is Hoogleraar Bedrijfskunde & Economie en Decaan, School of Business & Economics, VU Amsterdam. Hij is een veelzijdige en zeer productieve onderzoeker die ook actief is in het politieke debat. De vraag die in al zijn werk terugkomt, is waarom sommige instellingen (in de brede zin van het woord) succes hebben en andere niet.

David van Moppes

David is docent Algemene Economie HvA (en ook een dag op de HR, met eveneens een verleden bij de opleiding Business Innovation op Hogeschool InHolland). Afgestudeerd op HES (International Management), VU en CEDLA als Ontwikkelingseconoom met een Research Master Latijns- Amerikastudies. Dus interesse vooral in algemene economie, met extra aandacht voor de groene kant ervan, alsook mbt ontwikkelingslanden.

Fellow activiteiten

David houdt zich bezig met het ontwikkelen van onderwijsmaterialen voor het hoger onderwijs om nieuw economisch denken te integreren in het vak macro economie.

Maarten Nijman

Maarten is directeur bij Our New Economy. Hij is sinds 2010 betrokken bij verschillende transitie activiteiten. Daarnaast is hij docent en expert op procesverbetering (Lean Six Sigma). Na zijn studie Sociaal Wetenschappelijke Informatica heeft hij 15 jaar bij verzekeraars en banken gewerkt.

Fellow activiteiten

Maarten doet onderzoek naar het burgerinitiatief en meervoudige waardeontwikkeling. Ook is hij betrokken bij de projecten in het hoger onderwijs.

Inge Schrijver

Inge is op dit moment werkzaam bij het Ministerie van I&W bij de directie Kennis, Innovatie en Strategie. Ze houdt zich onder andere bezig met circulaire economie, transities en de rol van de Rijksoverheid daarin. Ze is betrokken geweest bij het ontwikkelen van de Schaal van Betekenis, een opvolger voor de financiële balans van bedrijven. Eerder heeft ze een masteropleiding Economics for Transition gevolgd bij Schumacher College.

Edwin van der Sleen

Edwin is docent Hogeschool (In Holland) en draagt bij aan een nieuwe visie op onderwijs. Hij is netwerker en verbinder.

Fellow activiteiten

Edwin draagt inhoudelijk en organisatorisch bij aan het vormgeven van Nieuwe Economie in het hoger onderwijs

Irene van Staveren

Irene is hoogleraar pluralistische economie. Ze is lid van het Sustainable Finance Lab. Irene wil een alternatief ontwikkelen voor kapitalisme maar wel met behoud van de markt door ander evenwicht tussen markt, staat en community economy.

Fellow activiteiten

Irene is binnen het Fellowsnetwerk onder andere betrokken bij het ontwikkelen van onderwijsmaterialen voor het voortgezet onderwijs.

Piotrek Swiatkowski

Piotrek is docent en onderzoeker bij Rotterdam Business School. Econoom en filosoof.

Fellow activiteiten

Piotrek is betrokken bij het vernieuwen van het hoger onderwijs.

Erik Uitenbogaard

Erik is Head of Diverse Economies voor Casco Art Institute: Working for the Commons. Hij is opgeleid als communicatievormgever en strategisch manager en is vooral werkzaam als intermediair in de culturele sector. Bij Casco Art Institute – gevestigd in Utrecht – wordt serieus werk gemaakt van de rol van kunst en kunstenaars in een weerbare en duurzame toekomst met een ingebedde cultuur van diversiteit, inclusie en fair practice.

Fellow activiteiten

In de visie van Casco Art Institute past nadrukkelijk de aandacht voor economische transitie. De verbeeldingskracht van kunst en kunstenaars kan hierbij zelfstandig of ondersteunend werkzaam zijn. Erik Uitenbogaard is hiervoor graag het aanspreekpunt.