Homepage – onder

Wij vinden dat iedereen recht heeft op betere ideeën over onze economie.

We moeten af van die ene dominante economische theorie die centraal staat. Daarom moeten we meer ideeën met elkaar ontwikkelen en delen. Wij werken aan een waaier aan denkrichtingen. Met met deze economische theorieën kunnen we ons voorbereiden op toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat, energie en welzijn. We verzamelen en ontwikkelen ideeën en theorieën waarmee beleidsmakers, actieve burgers en ondernemers aan de slag kunnen. Ideeën voor een sociale, gezonde en duurzame wereld! Via de volgende routes werken we aan de Nieuwe Economie:

Economieonderwijs

De nieuwe economische theorieën moeten naar het klaslokaal. Wij ontwikkelen lesmateriaal, workshops en leveren input voor herziening van het economie curriculum. Ideaal voor alle docenten die zoeken naar lesmateriaal waarbij niet het middel (geld & financiën) centraal staat, maar het doel: een waardevol leven en duurzaam behoud van de Aarde.

Nieuwe Economie in onderwijs

Nieuw beleid

Beleidsmakers en uitvoerders zijn op zoek naar nieuwe inzichten. Als we dit overlaten aan de markt, creëren we een ‘lobby-cratie’, waarbij de machtigste bedrijven de politieke agenda bepalen. Dat is vaak niet in het belang van onze samenleving als geheel. Wij bieden workshops en studies aan waarmee deze impasse te doorbreken is.

Nieuwe Economie in bestuur

In de praktijk

We vertalen samen met vele anderen de theorie naar de praktijk. Dit gebeurt nu al op veel plaatsen. Wij doen dit bijvoorbeeld samen met onze Fellows, maar ook als onderdeel van de wereldwijde Wellbeing Alliance. Van de vele best practices leren we. Wil je meedoen, kijk dan wat je zelf kunt doen en wordt onze ambassadeur van de Nieuwe Economie!

Nieuwe Economie in de praktijk