Onderzoek

[:nl]ONE zal zelf innovatief onderzoek ondernemen en anderen stimuleren nieuwe onderwerpen op te pakken. ONE gelooft dat nieuwe onderwerpen en alternatieve onderzoeksmethodes een ander perspectief kunnen bieden op de economie.

Ons eerste project gaat over werk, waardecreatie en waardeverdeling in de 21ste eeuw. Dit project heeft ten doel te verkennen of (a) de samenleving beter functioneert indien werk, waardecreatie en waardeverdeling (gedeeltelijk) van elkaar worden losgekoppeld; (b) hoe bestaande nieuwe economische voorstellen (zoals een basisinkomen, work sharing, betekeniseconomie, commoning) werk, waardecreatie en waardeverdeling beïnvloeden; en (c) er (fundamenteel) andere manieren zijn om werk te organiseren. Het beoogde resultaat is het onderwerp agenderen zodat politieke partijen, overheidsinstanties, academici, vakbonden, andere NGOs, etc. verder onderzoek doen en beleidsvoorstellen gaan ontwikkelen. Als klein en zelfstandige stichting heeft ONE de mogelijkheid (en de vrijheid) een eerste stap te zetten.[:en]Research[:]