Over ONE

Waarom “Nieuwe Economie”?

Er zijn complexe (mondiale en lokale) vraagstukken die zich lastig laten oplossen vanuit het huidige dominante economische denken. Als wij het hebben over Nieuwe Economie, dan bedoelen we niet dat alles opnieuw moet worden uitgevonden. Veel van deze theorie is al beschikbaar in de wetenschap. De publicaties zijn er, van Mazzucato tot Piketty, maar de beschikbare inzichten worden vaak niet meegenomen in het beleid van overheden of organisaties. Ze zijn ook onbekend bij het brede publiek – ten onrechte.

De theorie is dus al beschikbaar… ligt het dan aan de praktijk? Nee, in Nederland zijn ontzettend veel initiatieven bezig met het vormgeven van een sociale en duurzame wereld. Ondernemers, burgerinitiatieven en lokale overheden laten zien dat het kan. Wat nu nodig is om op te schalen is dat we kennis gaan delen – onderzoek en praktijk moeten bij elkaar komen. Daar speelt ONE een rol. En jij kan meedoen, dus schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Niet alles wat de dominante neoklassieke theorie beschrijft is fout. Maar de wereld en de problemen zijn zo complex dat we vanuit meerdere perspectieven naar meerdere oplossingsmogelijkheden moeten zoeken. Het is goed om te weten hoe wij als samenleving hier terecht zijn gekomen. Nog relevanter is hoe we gezamenlijk de Nieuwe Economie verder vorm kunnen geven. Wij komen ook niet met “de oplossing voor alle problemen”; er is namelijk niet één eenvoudige vervanging voor al het huidig dominante economische denken. Daarom werkt ONE aan verbreding van de focus: verschillende ideeën die elkaar versterken naast elkaar laten bestaan. Daarom staan wij voor onderzoeken, experimenteren en ervaringen delen.

Stichting Our New Economy

Stichting Our New Economy is op 1 januari 2017 voortgekomen uit Stichting Duurzame en Solidaire Economie (DSE). Het platform DSE gaat verder als een zelfstandige en onafhankelijke denktank waarmee ONE samenwerkt.

Our New Economy (ONE) wil een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de Aarde realiseert. Om dit te bereiken ontwikkelt ONE met denkers en doeners theorieën en praktijken die aantonen dat het echt anders kan.