Jaarverslagen

Our New Economy is sinds 2017 een Stichting en algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onze jaarverslagen en financiële verantwoording vind je op deze pagina. Met ingang van de verslaglegging over 2020 maken we gebruik van de standaardformulieren publicatieplicht voor ANBI zoals de belastingdienst dit voorschrijft.

2020

2019 en eerder

Financiële verantwoording over 2019

Financiële verantwoording over 2018

Financiële verantwoording over 2017

De financiële verantwoording over eerdere jaren vindt u bij stichting DSE.

Beleidsplannen
Het beleidsplan voor de Grote Transitie 2016-2017, inclusief het verslag van de activiteiten van 2015 vindt u hier: (Campagneplan De Grote Transitie 2016-2017)