Onderwijs

Economie is een abstract en breed begrip dat we aan kinderen en jongvolwassenen moeten overbrengen. We leren ze over de economie en in de lessen hanteren we daarbij een dominant neoklassieke theorie.

Je ziet ‘de economie’ niet als je uit het raam van het klaslokaal kijkt

Wij streven naar een bredere kijk op economie: een pluriforme blik. Er bestaan meer economische stromingen die elk een vanuit een ander perspectief onze economie bekijken – als de markt, vanuit de mens, ecologisch of welzijn. Er zijn dus meerdere brillen om naar de economie te kijken. Het is van groot belang dat daar meer aandacht voor is in het economie-onderwijs, juist voor onze toekomst.

We ondersteunen leerkrachten en docenten van het basisonderwijs tot en met academisch onderwijs. We ontwikkelen materialen voor het bredere perspectief. Wil je weten wat we voor jouw leerlingen / studenten kunnen betekenen?

Ben jij ook op zoek naar onderwijsmateriaal over welzijn en duurzaamheid?

Duurzaamheid, MVO, welzijn, sociaal, … Het zijn allemaal begrippen die steeds vaker te horen zijn in het nieuws. Niet alle thema’s vind je herkenbaar terug in het lesmateriaal dat je nu gebruikt. Dat neoklassieke verhaal over de economie voldoet niet meer helemaal. Leerlingen worstelen met vragen als: wat is waarde, hoe waardeer je grondstoffen in een circulaire economie en hoe zit het met de verhouding tussen economische groei en welzijn?

ONE levert niet de antwoorden op de vragen, maar we zorgen dat studenten en leerlingen kritisch gaan nadenken. Wij geven leerlingen een bredere blik op de economie. Bijvoorbeeld via de lesbrieven Nieuwe Economie voor middelbare scholen. Voor hoger onderwijs en academies komt het het boek Economy Studies binnenkort uit, waarmee je curriculumvernieuwingen kunt gaan realiseren.

Met deze materialen krijgen scholieren en studenten meer verschillende perspectieven op de economie aangereikt en worden ze kritische deelnemer aan de maatschappij en kunnen ze beter omgaan met snel veranderende tijden en grote en urgente problemen die om oplossingen vragen. En in 2021 gaan we ook met het basisonderwijs aan de slag!

Voor jouw studenten of leerlingen

Academisch en hoger onderwijs
Voortgezet onderwijs
Basisonderwijs

Is Nieuwe Economie normatief?

ONE vindt dat het economieonderwijs in zijn huidige vorm niet meer volstaat. Het leunt teveel op één specifieke economische school; die van de neoklassieke economen. Het is tijd voor verbreding. De term “Nieuwe Economie” wordt door sommigen geassocieerd met een moralistisch toon: worden leerlingen geïndoctrineerd? Dat is juist niet wat we willen bereiken. We willen aandacht voor de verschillende theorieën en perspectieven – pluralisme – in het onderwijs. ONE vindt het belangrijk dat we leerlingen verschillende brillen aanreiken om de economie te onderzoeken; minder indoctrineren dus.

Een nadere toelichting voor economen

De waarde van objectief onderzoek is groot, empirisch bewijs en feiten bestaan en zijn belangrijk, ook in de economische theorie. Tegelijk liggen er veel ethisch morele vraagstukken, die we niet kunnen negeren. De discipline van de economie heeft dus zowel een objectieve als normatieve kant.

Binnen de discipline van de economie zijn er verschillende stromingen, ieder met eigen normatieve kaders (waarden). Dat geldt ook voor de dominante neoklassieke economie. Aan het onderwijs ligt de taak om leerlingen kennis te laten maken met meer stromingen, maar zonder nadruk op, of voorkeur voor een bepaalde set aan ideeën (indoctrinatie). In het onderwijs moeten we vaker gaan praten over het feit dat waarden en normen onder economische ideeën liggen. Leerlingen kunnen dan zelf het vermogen ontwikkelingen hier kritisch over na te denken.

Objectieve en normatieve economie zijn analytisch goed van elkaar te onderscheiden. Het wordt lastiger zodra we het toepassen en concreet maken. Als we analyseren hoe competitie in een markt werkt komt neoklassieke economie bijvoorbeeld tot de conclusie dat de uitkomst (normatief) suboptimaal is als er imperfecte competitie is, deze constatering is een combinatie van objectieve en normatieve economie.

Vanuit Our New Economy menen we dat studenten moeten leren dat er normatieve en objectieve kanten zitten aan het economisch denken en we vinden het essentieel dat ze ook leren deze beide kanten te herkennen.