Onderwijs

Het economie onderwijs lijkt vaak een exacte wetenschap, met objectieve waarheden over de optimale situatie. Door het hele onderwijs heen is de neoklassieke economische theorie zeer dominant. Op de basisschool leren kinderen over sparen en rekenen met geld. In het voortgezet onderwijs leren jongeren boekhouden en gaat economie over schaarste, de markt, het meten van welvaart door middel van het BBP en de balans van de Staat. En in het hoger onderwijs en op de universiteiten staat veel theorie los van praktijk en ontbreekt de brede blik op welzijn.

Zoek jij ook meer aandacht voor welzijn en duurzaamheid?

Er bestaan voldoende economische stromingen die een andere kijk hebben op onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart. Zoiets noemen economen ook wel pluriform. In eenvoudig Nederlands: er zijn verschillende brillen om naar een economie te kijken. ONE levert dat materiaal.

ONE levert de lespakketten Nieuwe Economie aan middelbare scholen. Met het boek Economy Studies kun je curriculumvernieuwingen realiseren in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. Zo krijgen scholieren en studenten meer verschillende perspectieven op de economie aangereikt en worden ze kritische deelnemer aan de maatschappij en kunnen ze beter omgaan met snel veranderende tijden en grote en urgente problemen die om oplossingen vragen. En in 2021 gaan we ook met het basisonderwijs aan de slag!

Is nieuwe economie normatief?

De term “nieuwe economie” wordt door sommigen geassocieerd met een moralistisch toon: worden leerlingen geïndoctrineerd?

De waarde van objectief onderzoek is groot, empirisch bewijs en feiten bestaan wel degelijk, ook in de economische theorie. Tegelijk liggen er veel ethisch morele vraagstukken, die we niet kunnen negeren. De discipline van de economie heeft dus zowel een objectieve als normatieve kant.

Binnen de discipline van de economie zijn er verschillende stromingen, ieder met eigen normatieve kaders (waarden). Dat geldt ook voor de dominante neoklassieke economie. Aan het onderwijs ligt de taak om leerlingen kennis te laten maken met meer stromingen, maar zonder nadruk op, of voorkeur voor een bepaalde set aan ideeën (indoctrinatie). In het onderwijs moeten we vaker gaan praten over het feit dat waarden en normen onder economische ideeën liggen. Leerlingen kunnen dan zelf het vermogen ontwikkelingen hier kritisch over na te denken.

Objectieve en normatieve economie zijn analytisch goed van elkaar te onderscheiden. Het wordt lastiger zodra we het toepassen en concreet maken. Als we analyseren hoe competitie in een markt werkt komt neoklassieke economie bijvoorbeeld tot de conclusie dat de uitkomst (normatief) suboptimaal is als er imperfecte competitie is, deze constatering is een combinatie van objectieve en normatieve economie.

Vanuit Our New Economy menen we dat studenten moeten leren dat er normatieve en objectieve kanten zitten aan het economisch denken en we vinden het essentieel dat ze ook leren deze beide kanten te herkennen.

Deel deze pagina

HBO en universiteiten

Onderwijsvernieuwing op HBO en universiteiten. We werken daarbij samen met Rethinking Economics, een netwerk van studenten, academici en gepassioneerde denkers, die samenkomen om het economisch denken te diversifiëren en vernieuwen.
Meer informatie

Voortgezet onderwijs

Op de middelbare school krijgen leerlingen kennis aangereikt over schaarste, de markt, het meten van welvaart door middel van het BBP en de balans van de Staat. De Economie wordt les gegeven als wetenschap, met objectieve waarheden over de optimale situatie. Tegelijkertijd bestaan er velen economische stromingen die een andere kijk hebben op onderwerpen als geld, de markt en welvaart.
Meer informatie

Basisonderwijs

Op de basisschool leren kinderen over sparen, geld als ruilmiddel en ze leren rekenen met geldbedragen. De economie wordt niet onderwezen, haar vanzelfsprekendheden worden wel overgedragen aan de kinderen als waarheid.
Meer informatie