Overheid

De overheid maakt en voert het beleid uit in Nederland. Daarmee heeft ze veel invloed op de manier zoals dingen gaan. Voor het ontwikkelen van al het beleid wordt gebruik gemaakt van een eenzijdig beeld over wat “de economie” is. Er zijn verschillende theoretische stromingen beschikbaar. Het is niet logisch dat heel Nederland wordt ingericht aan de hand van één dominante theorie. We lopen inmiddels tegen de grenzen aan. Het moet socialer en duurzamer. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?

Nieuwe perspectieven

Our New Economy heeft veel en nauw contact met de overheid en we merken gelukkig steeds vaker dat beleidsmakers zoeken naar nieuwe perspectieven op bestaande en vooral ook nieuwe vraagstukken. Dit gebeurt op zowel landelijk als ook op lokaal niveau.

Op alle niveaus zijn wij actief en met het aanreiken van verschillende invalshoeken voor het benaderen van vraagstukken. Wij kiezen niet voor één narratief waar we ons aan vast houden, maar we willen kennis en informatie aanreiken om vanuit meerdere perspectieven vraagstukken te benaderen.

Dit doen we vanuit onze missie: goede levens voor iedereen binnen de grenzen van onze Aarde.

Hoe kunnen we jou kunnen helpen?

Kies het niveau (lokaal of landelijk) om te zien wat wij doen voor beleidsmakers en bestuurders, van gemeenteraad tot ministerie en van ambtenaar tot minister

Deel deze pagina

Landelijke overheid

Wat kan de Nederlandse overheid doen om onze economie toekomstbestendig in te richten? ONE publiceert ideeën voor goede investeringen in de toekomst.
Meer informatie

Lokale overheid

Op lokaal niveau wordt in Nederland veel geëxperimenteerd. Dat is ook nodig, want juist op lokaal niveau merken we eerder de weeffouten in het systeem.
Meer informatie