Steun ons

Sta jij achter de ideeën van Our New Economy? Vind je het ook belangrijk dat het denken over de economie ingrijpend moet worden veranderd? Dan kun je ons helpen met een financiële bijdrage. Je werkt dan mee aan het realiseren van een economie voor die voorziet in goede levens voor iedereen binnen de ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige en toekomstige generaties.

Maak eenvoudig een bedrag over aan stichting Our New Economy

Stichting Our New Economy heeft de ANBI-status, het RSIN-nummer is 852199703.

Iedere bijdrage is welkom! Maak je donatie over op bankrekeningnummer:
NL 27 TRIO 0197 6010 65 t.n.v. Our New Economy.

Wat doen we met jouw bijdrage?

We brengen de transitie naar een solidaire en duurzame economie dichterbij. We zijn een professionele, onafhankelijke, toegankelijke en betaalbare dienstverlener en kenniscentrum zonder winstoogmerk.

We richten ons in 2021 op het ontwikkelen van een aantal belangrijke producten voor het hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en richting beleidsmakers.

We verbinden professionals in wetenschap en praktijk om vanuit onze missie kennis en experimenten te delen en gezamenlijk veranderingen in het economisch denken aan te jagen. We doen dit door toepasbare kennis en tools te ontwikkelen en te verspreiden, via netwerken en evenementen.

Een paar voorbeelden daarvan zijn:

Per jaar begroten we welke kosten we voorzien, zowel vast (website, administratiekosten) als variabel (flexibele schil, onderhoud website en communicatiekosten). Voor de projecten geldt een projectbegroting die sluitend moet zijn op het moment dat het project start (of per fase wordt uitgewerkt). Dit geldt voor inzet van mensen en middelen alsmede project gerelateerde kosten voor website, communicatie, etc.

Kortom: dankzij jouw bijdrage kunnen we meer doen!

Wat er de afgelopen jaren is gedaan met de donaties lees je terug in de jaarverslagen.