Boeken

Een Nieuwe Economie is niet gebaseerd op één idee of één beeld van wat economie moet zijn. In de verscheidenheid ligt de kracht. Wereldbeelden kunnen vervormd zijn door onze aannames. Anders gezegd: het maakt nogal uit welke bril je opzet als je naar de wereld kijkt. Door het lezen van verschillende boeken ontwikkel je ook een bredere kijk op de wereld.

Welke boeken moet je gelezen hebben?

Hieronder vind je een lijst met boeken die je kunt lezen om je te verdiepen in Nieuwe Economie. We hebben de boeken ook ingedeeld in hoe toegankelijk ze zijn voor een breder publiek.

(klik op de titel voor een uitgebreide samenvatting)

Toegankelijk
 • 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme
  Het boek van Ha-Joon Chang is geen antikapitalistisch manifest. Het is wel stevige en vrij goed onderbouwde kritiek op het vrijemarktkapitalisme. En zoals de titel aangeeft, krijg je 23 verrassende inzichten aangereikt.
 • Fantoomgroei
  Sander Heijne en Hendrik Noten laten zien hoe de economie aanvankelijk een politieke wetenschap was, maar steeds meer veranderde in een beschrijvende wetenschap. Met – impliciet – enorme politieke consequenties.
Verdiepend
 • Winst voor iedereen – Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede
  Joseph Stiglitz lanceert in dit boek een frontale aanval op het neoliberalisme van Friedman en consorten maar laat ook zien welke mogelijkheden er zijn voor wat hij een progressief kapitalisme noemt.
 • The Case for the Green New Deal
  Ann Pettifor betoogt in dit boek dat een duurzame economie een aanzienlijke systeemverandering vereist, zowel economisch als ecologisch. Deze verandering moet op gang gebracht worden door een radicale transformatie van met name de financiële sector.
 • De Tirannie van Verdienste
  In dit boek laat Michael Sandel zien dat het ideaal van meritocatie, dat de plaats die een ieder inneemt op de maatschappelijke ladder het gevolg is van de eigen verdienste, een fictie is. Hij maakt ook duidelijk waarom het zelfs niet een wenselijk ideaal is als het niet gecombineerd wordt met het tegengaan van grote inkomensverschillen en de creatie van zinvolle, respectabele banen voor mensen met lagere opleidingen.
 • Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism
  Marianna Mazzucato is misschien wel de meest invloedrijke econoom van dit moment en The Times noemde haar zelfs “world’s scariest economist”. Nu heeft ze een boek geschreven waarin ze haar visie op hoe onze kapitalistische economie hervormd dient te worden uiteen zet: Een Missie Economie.
 • The Economics of Belonging
  Martin Sandbu houdt een vurig pleidooi voor ander economisch beleid zodat iedereen mee profiteert en een plek heeft in de economie.
 • Welzijnseconomie
  Nicky Pouw beschrijft hoe in plaats van economische groei het welzijn dat mensen zelf en in relatie tot hun omgeving nastreven, centraal moet staan. Welzijn is een breder begrip dan welvaart en kent een materiële, relationele en subjectieve dimensie.
 • Donut Economie
  Kate Raworth legt in heldere taal uit waarom de focus op BBP-groei, neoklassieke economische theorie en neoliberalisme in de 21e eeuw niet meer voldoen. Ze komt met een nieuw framework voor economen om hen aan te zetten tot het werken aan distributieve en regeneratieve systemen.
 • De Waarde Van Alles
  Onze maatschappij wordt georganiseerd door hoe wij waarde aan dingen toekennen. Wat we waardevol vinden, meten we. En onze activiteiten worden daaromheen ingericht. Al die zaken waar we geen waarde aan toekennen, blijven buiten beschouwing. Mariana Mazzucato zet ons hierover goed aan het denken.
Academisch
 • Replacing GDP by 2030
  Centraal in dit boek staat de vraag: “hoe werd het bruto binnenlands product (bbp) ’s werelds meest invloedrijke indicator?” Waarom blijft het nog steeds de belangrijkste maatstaf voor maatschappelijke vooruitgang, ondanks het feit dat het alom bekritiseerd wordt omdat het geen rekening houdt met welzijn of duurzaamheid? Waarom zijn de vele alternatieven buiten het BBP er niet in geslaagd om de dominantie van het BBP effectief aan te vechten?
 • Kapitaal in de 21ste eeuw
  Thomas Pikettys boek Kapitaal in de 21ste eeuw levert belangrijke nieuwe inzichten over de werking van kapitalistische economieën. Met name de constatering dat de rijken rijker worden deed in 2014 veel stof opwaaien.